Geldelijke bijdrage

Het kan zijn dat u geen tijd heeft of niets kan bijdragen wat wij vragen. Dan is er de mogelijkheid om extra te betalen waardoor wij eventueel iemand kunnen inhuren.


Er zijn twee mogelijkheden:
- 50 euro + 1 klus ;
- 75 euro (en geen klussen in dat jaar).

U ontvangt van de penningmeester een jaarnota voor deze \'afkoop\'.
Voor de goede orde: de \'afkoop\' geldt dus voor één jaar! Het kan dus zijn dat u in jaar 1 geen tijd heeft voor klussen en in jaar 2 wel. Het eerste jaar betaalt u dan 50 (+ 1 klus) of 75 euro.

Wij stellen uw hulp meer op prijs dan een financiële bijdrage: úw hulp is voor ons als scoutinggroep onbetaalbaar!