Oudervertegenwoordiging

De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep en daarmee indirect de belangen van hun ouders. Elke leeftijdsgroep heeft één oudervertegenwoordiger.
De oudervertegenwoordiging heeft zitting en stemrecht in de groepsraad. Het eerste aanspreekpunt voor ouders is de speltakleiding en eventueel het bestuur, mocht u zich daar niet gehoord voelen dan kunt u terecht bij de oudervertegenwoordiging of de vertrouwenspersoon.

Leden

 

Mijn naam is Jenny Berning. Op dit moment heb ik drie zonen op scouting. Zelf heb ik geen scouting ervaring.  Ik vind het leuk om mee te denken in het beleid van de groep, een aanspreekpunt voor andere ouders te zijn en zo beter op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen de groep waar mijn kinderen lid van zijn.  Op dit moment telt de oudervertegenwoordiging slechts 1 ouder. Wilt u meer betrokken zijn bij de groep en de activiteiten van uw kind, neem dan contact op met de groepsleiding of met de oudervertegenwoordiging. Als lid van de oudervertegenwoordiging heb je geen scoutingervaring nodig.